Laiks Rīgā    :  
temp

Akcīzes kravu apstrāde.


Uzņēmums «Arrow Logistics & Services» galvenokārt pārvadā akcīzes preces (alkohols un tabakas izstrādājumi). Ar akcīzes preču kravām mēs veicam šādas operācijas:

  • Pārvadāšana (ar sauszemes un jūras transportu);
  • Akcīzes preču kravu pieņemšana noliktavā un tālāk to nosūtīšana;
  • Eiropas un ārpuseiropas statusa akcīzes preču kravu uzglabāšana;
  • Produkcijas marķēšana ar akcīzes uzlīmēm un pašlīmējošām etiķetēm;
  • Muitas procedūru kārtošana;
  • Akcīzes marku saņemšana, uzlīmēšana un muitas formalitāšu kārtošana saistībā ar alkohola importu Latvijā;
  • Iespēja komplektēt pa jūru un ar autotransportu saņemtas kravas;
  • Kravas šķirošana, saiņošana, kravas svēršana;
  • Konteineru uzglabāšana savā teritorijā Rīgas Brīvostā;
  • Kravu kontrole un apskate.

Uzņēmuma «Arrow Logistics & Services» rīcībā ir muitas un akcīzes preču noliktava, kura atrodas Rīgas robežās. Visas glabāšanā esošās kravas ir apdrošinātas, un mūsu vainas dēļ radušos kravas bojājumu gadījumos mēs sedzam klientam radušos zaudējumus.

Akcīzes markas un uzlīmes tiek līmētas manuāli, un tas garantē ražošanas brāķa neesamību. Uzlīmes tiek drukātas, izmantojot jaunāko ofseta drukas aprīkojumu. Mūsu darbinieki pastāvīgi ievēro tīrību, kā seko akcīzes markas un uzlīmes izvietojumam uz pudeles.

Produkcija tiek marķēta saskaņā ar klienta specifikāciju, kurā ir norādīti marku diapazoni un atbilstošie produkcijas nosaukumi. Mums ir aprīkojums pašlīmējošo uzlīmju izgatavošanai uz vietas. Patlaban mēs marķējam 4 automašīnas dienā, izmantojot Krievijas un Ukrainas markas, un 2 automašīnas, ja tiek lietotas markas ar nelīpošu pamatni.