Laiks Rīgā    :  
temp
Inkoterms Struktūra         
grupa E: pārdevēja pienākumi ir minimāli un robežojās ar kravas nodošanu pircēja rīcībā;
grupa F: pārdevēja pienākumi robežojās ar kravas nosūtīšanu, galvenā transportēšana nav apmaksāta;
grupa C: pārdevējs rīko un apmaksā transportēšanu neuzņemoties risku, kas ir saistīts ar šo transportēšanu;
grupa D: pārdevēja izdevumi un riski ir maksimāli, jo viņa pienākums ir nodot kravu pircēja rīcībā noteiktajā vietā.
Grupa EEXWvisu veidu transports EX Works ( ... named place)
No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
Risku pāreja: kad prece tiek nodota pārdevēja noliktavā
Eksporta un importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
Grupa FFCAvisu veidu transports Free Carrier (...named place)
Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
Risku pāreja:kad krava tiek nodota pārvadātājam pārdevēja noliktavā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
FASjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: kad krava tiek novietota uz kuģa klāja
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
FOBjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Free On Board (... named port of shipment)
Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
Grupa CCFRjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Cost and Freight (... named port of destination)
Vērtība un pārvadājuma maksa (...saņemšanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
CIFjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Vērtība, apdrošināšana un pārvadājuma maksa (...saņemšanas ostas nosaukums)
Risku pāreja: no tā momenta kad krava tiek pilnībā iekrauta uz kuģa
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
CIPvisu veidu transports Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Pārvadājuma maksa /pārvadāšana un apdrošināšana ir apmaksāti līdz (… galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad tiek piegādāta/nodota pārvadātājam
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
CPTvisu veidu transports Carriage Paid To (... named place of destination)
Pārvadājuma maksa pārvadāšana ir apmaksāti līdz (...galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad tiek piegādāta/nodota pārvadātājam
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
Grupa DDATvisu veidu transports Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek piegādāta pircēja terminālā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pircēja atbildība
DAPvisu veidu transports Delivered At Piont (... named point of destination)
Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek piegādāta pircēja norāditājā vietā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
DDPvisu veidu transports Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Piegāde ar nodokļu apmaksu (...galapunkta nosaukums)
Risku pāreja: momentā kad krava tiek nodota pircēja rīcībā
Eksporta muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
Importa muitas formalitātes: pārdevēja atbildība
DDUvisu veidu transports Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Piegāde bez nodokļu apmaksas (...galapunkta nosaukums)
DAFvisu veidu transports Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered At Frontier (... named place)
DDP piegāde līdz robežai (...piegādes vietas nosaukums)
DEQjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Piegāde no piestātnes (...saņemšanas ostas nosaukums)
DESjūras un pārvadājumi iekšzemes ūdeņos Izslēgts no Inkoterms 2010
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Piegāde no kuģa (...saņemšanas ostas nosaukums)